logo
  • home
o

Michael, Firma Remontowo-Budowlana, specjalizuję się przede wszystkim w wszelkiego rodzajach uszczelnień przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Po przez zastosowanie materiałów najwyższej jakości gwarantujemy szczelność wykonywanych przez nas izolacji przez długie lata użytkowania.
Wykonujemy między innymi:
• Powłoki izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów, garaży podziemnych, tarasów i balkonów
• Uszczelnienia dachów zielonych i garażów podziemnych membranami EPDM
• Uszczelnienie konstrukcji budowlanych po przez iniekcje ciśnieniową
• Uszczelnienia dylatacji budynków
• Uszczelnienia przegród budowlanych od negatywnej strony parcia wody – tylko w wyjątkowych przypadkach
• Osuszanie budynków

Hydroizolacja fundamentów
(najczęściej w systemie Sopro)

• Wykonywanie nowych, jak i remontu istniejących, hydroizolacji fundamentów typu: lekkiego, średniego i ciężkiego. Izolacja wykonywana jest z względu na materiał z: mas bitumicznych, elastycznych mas mineralnych oraz mas bitumiczno-polimerowych.

1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
1a k

Remonty balkonów i tarasów
(najczęściej w systemie Sopro)

• Remont balkonów i tarasów przy wykorzystaniu rozwiązań systemowych Sopro, od wyburzenia wszystkich warstw wykończeniowych, po przez ułożenie warstw izolacyjnych (pod płytkowej i/lub ciężkiej), ocieplenie powierzchni, do wykończenia wierzchniej warstwy po przez ułożenie płytek.

1b 1b 1b 1b 1b 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c
k

Uszczelnienia dachów zielonych – membrana EPDM

• Wykonywanie od zera lub remonty istniejących dachów zielonych o układzie odwróconym z wykorzystaniem zgrzewalnych membran EPDM firmy SealEco.

1c 1c 1c 1c 1c 1c 1c
k

Oferta/Hydroizolacje/Iniekcja ciśnieniowa

Wykonywanie uszczelnień przy pomocy:
• Spienialnych poliuretanowych żywic iniekcyjnych
• Poliuretanowych żywic do trwałego uszczelnienia
• Epoksydowych żywic iniekcyjnych
• Iniekcji kurtynowych

Wykonujemy uszczelnienia rys, pęknięć, otworów montażowych, styków, dylatacji, przepustów, przerw roboczych oraz wykonywanie przepon poziomych

1c 1c 1c 1c

 
michael©2013